Konsultacje Urzędu  Współpraca z NGO

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Konsultacja zakończona 2022-11-18

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Opis

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Szczegółowy opis konsultacji

PiR.524.55.2022 3 listopada 2022 roku
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, na stronie internetowej Gminy www.wielka-wies.pl, na stronie https://konsultacje.wielka-wies.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 4 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie w/wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
Załączniki:
1. Projekt uchwały „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” do konsultacji,
2. Formularz zgłaszania uwag.

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Współpraca z NGO

Administrator konsultacji

Sławomir Kawalec

Termin konsultacji

2022-11-04 - 2022-11-18

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-11-04
2022-11-04

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Termin
2022-11-04 - 2022-11-18
Koniec konsultacji: 2022-11-18

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 259 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Ogloszenie w sprawie konsultacji_2023.doc - 0
Projekt programu na rok 2023.doc - 0
Formularz do konsultacji na rok 2023.doc - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Do góry