Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Opiniowanie dokumentu:


Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Punkt konsultacji zakończony: 2022-11-18

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry