Konsultacje Urzędu  Współpraca z NGO

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2022"

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2022"

Konsultacja zakończona 2021-11-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2022"

Opis

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2022"

Szczegółowy opis konsultacji

PiR.524.46.2021 8 listopada 2021 roku
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, na stronie internetowej Gminy www.wielka-wies.pl, na stronie https://konsultacje.wielka-wies.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 8 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie w/wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
Załączniki:
1. Projekt uchwały „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” do konsultacji,
2. Formularz zgłaszania uwag.

Podstawa prawna

(Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Współpraca z NGO

Administrator konsultacji

Sławomir Kawalec

Termin konsultacji

2021-11-08 - 2021-11-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-11-08
2021-11-08

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Roczny program współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Termin
2021-11-08 - 2021-11-17
Koniec konsultacji: 2021-11-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Roczny program współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 21 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Ogloszenie w sprawie konsultacji 2022.doc - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Roczny program współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Do góry